پیام روز
     پیام ایمنی : كارخود را با توجه به مقررات ايمني انجام دهيد.     پیام ایمنی : با توجه به آموزش موازین ایمنی ، حافظ سرمایه های جانی ومالی خود باشید.     پیام ایمنی : در جشنها هنگام استفاده از برف شادی جوانب احتیاط را رعایت فرمایید/از آنجایی که مواد تشکیل دهنده برف مصنوعی داخل اسپری ها، به شدت قابل اشتعال است در مواجهه با شعله و جرقه سریعا اتش می گیرید     در چهارشنبه اخر سال مواظب فرزندان خود باشیم     بیائید همه با هم در کنار خانواده چهارشنبه آخر سال را به جشن مهرورزی و دوستی تبدیل نمائیم     خطر گاز co را جدی بگیرید : زرد و نارنجی بودن شعله وسایل گازسوز نشان از فضای بدون اکسیژن است. شعله وسایل گازسوز مانند بخاری یا آبگرمکن و ... حتما باید آبی باشد. زمانی که رنگ آن زرد و نارنجی شود نشان از محیط فاقد اکسیژن و زمینه‌ساز خطر و احتمال مسمومیت با گاز منوکسیدکربن است. ✅ فرهنگ ایمنی ✅ شهر ایمن روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل      زهرای بتول دختری آوردست : ولادت با سعادت بانوی تاریخ‌ ساز حضرت زینب(س) و روز پرستار بر عموم شیعیان به‌ویژه سپیدپوشان مدافع سلامت مبارک باد.

معرفی و وظایف مدیریت اموراداری ، مالی و منابع انسانی

معرفی و وظایف مدیریت اموراداری ، مالی و منابع انسانی

اهم وظايف مدیریت امور اداري ، مالي و منابع انسانی سازمان : 1- نظارت بر امور كارگزینی و اقدامات لازم در تأمین نیروی انسانی و بازنشستگی سازمان و تنظیم برنامه برای آنان. 2- نظارت بر تهیه و تنظیم و صدور احكام پرسنلی نظیر حكم استخدام، مرخصی ها، كمك هزینه و غیره و امضاء ذیل آنها در حدود اختیارات محوله و توزیع و ارجاع نامه های وارده به واحدها و كنترل امور تایپ و تحریر، تكثیر و فاكس نامه ها و گردشگاه های داخلی سازمان. 3- نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات اداری مورد عمل سازمان. 4- تهیه و تنظیم انواع دستورالعمل های اداری و پرسنلی و ارائه آنها به مافوق و دریافت و صدور و ثبت كلیه نامه های ورودی و خروجی از طریق دبیرخانه سازمان. 5- نظارت بر اجرای مفاد قانون كار و تأمین اجتماعی برای مشمولین قانون كار و مفاد قوانین استخدام كشوری برای مشمولین نظام هماهنگ پرداخت. 6- اجرای مقررات تعیین حقوق كاركنان طبق طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب سازمان. 7- همكاری مستمر با امور مالی سازمان در جهت پرداخت به مواقع حقوق كاركنان و سایر هزینه های پرسنلی. 8- اجرای مقررات و دستورات در مورد پرداخت انواع فوق العاده های مستمر و غیر مستمر طبق آئین نامه ها و مقررات تصویب شده. 9- تهیه و تنظیم انواع گزارشات آماری پرسنلی مورد نیاز مدیریت و سایر واحدها. 10- مشاركت در تصمیم گیری های مربوط به مسائل مالی و مشاركت در تهیه برنامه های سرمایه ای سازمان و تصویب پرداخت ها باتوجه به مجوزهای مالی سازمان و بررسی و تائید صورتهای مالی تهیه شده و بررسی مغایرات و تصمیم گیری نسبت به ریز علل مغایرتها 11- مشاركت در تصمیم گیری پیرامون تأمین منابع مالی مورد نیاز سازمان و چگونگی استفاده بهینه از منابع ملی موجود و نظارت بر وضعیت نقدی سازمان و تدوین آیین نامه های مالی و اجرایی.

برو به بالا