پیام روز
     پیام ایمنی : كارخود را با توجه به مقررات ايمني انجام دهيد.     پیام ایمنی : با توجه به آموزش موازین ایمنی ، حافظ سرمایه های جانی ومالی خود باشید.     پیام ایمنی : در جشنها هنگام استفاده از برف شادی جوانب احتیاط را رعایت فرمایید/از آنجایی که مواد تشکیل دهنده برف مصنوعی داخل اسپری ها، به شدت قابل اشتعال است در مواجهه با شعله و جرقه سریعا اتش می گیرید     در چهارشنبه اخر سال مواظب فرزندان خود باشیم     بیائید همه با هم در کنار خانواده چهارشنبه آخر سال را به جشن مهرورزی و دوستی تبدیل نمائیم
دیدار کارشناس دفتر امورشهری و مدیر عامل سازمان آتش نشانی قائمشهر با سرپرست سازمان

دیدار کارشناس دفتر امورشهری و مدیر عامل سازمان آتش نشانی قائمشهر با سرپرست سازمان

بازدید کارشناسان صنایع شهید بصیر بابل از سازمان آتش نشانی بابل

بازدید کارشناسان صنایع شهید بصیر بابل از سازمان آتش نشانی بابل

 وقوع حادثه نشت شدید مخزن آمونیاک یک کشتارگاه صنعتی در بابل

وقوع حادثه نشت شدید مخزن آمونیاک یک کشتارگاه صنعتی در بابل

مهندس نژاد اکبر سرپرست سازمان اتش نشانی بابل: سازمان آتش نشانی اهتمام ویژه ای  در راستای ارتقای فرهنگ ایمنی در سطح شهروندان، با توسعه روند آموزش عمومی خواهد داشت .

مهندس نژاد اکبر سرپرست سازمان اتش نشانی بابل: سازمان آتش نشانی اهتمام ویژه ای در راستای ارتقای فرهنگ ایمنی در سطح شهروندان، با توسعه روند آموزش عمومی خواهد داشت .

مهندس نژاداکبر سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل: با رعایت دقیق دستورالعمل ایمنی در هنگام ساخت و ساز از وقوع حوادث در ساختمانها پیشگیری کنیم .

مهندس نژاداکبر سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل: با رعایت دقیق دستورالعمل ایمنی در هنگام ساخت و ساز از وقوع حوادث در ساختمانها پیشگیری کنیم .

بازدید میدانی و حضور در ایستگاههای پنج گانه سازمان آتش نشانی بابل توسط مهندس کمیل نژاداکبر سرپرست سازمان

بازدید میدانی و حضور در ایستگاههای پنج گانه سازمان آتش نشانی بابل توسط مهندس کمیل نژاداکبر سرپرست سازمان

حضور فرمانده سرافراز دفاع مقدس  در سازمان آتش نشانی بابل

حضور فرمانده سرافراز دفاع مقدس در سازمان آتش نشانی بابل

برو به بالا